ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninvoked là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uninvoked

Phát âm

Xem phát âm uninvoked »

Ý nghĩa

* tính từ
  không được dẫn chứng
  không được gọi về (thần, quỷ ma)
  không được cầu khấn

Xem thêm uninvoked »
Kết quả #2

uninvoked

Phát âm

Xem phát âm uninvoked »

Ý nghĩa

Xem thêm uninvoked »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…