ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninvaded là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uninvaded

Phát âm

Xem phát âm uninvaded »

Ý nghĩa

* tính từ
  không bị xâm lược, không bị chiếm đóng

Xem thêm uninvaded »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…