ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninhabitability là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uninhabitability

Phát âm

Xem phát âm uninhabitability »

Ý nghĩa

  xem uninhabitable

Xem thêm uninhabitability »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…