ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpugnable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unimpugnable /'ʌnim'pju:nəbl/

Phát âm

Xem phát âm unimpugnable »

Ý nghĩa

tính từ


  không thể công kích, không thể dị nghị, không thể bài bác

Xem thêm unimpugnable »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…