ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpressed là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unimpressed /'ʌnim'prest/

Phát âm

Xem phát âm unimpressed »

Ý nghĩa

tính từ


  không đúc (huy chương)
  không có dấu
  (nghĩa bóng) không cảm động, không xúc động

Xem thêm unimpressed »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…