ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unicorn fish là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unicorn /'ju:nikɔ:n/

Phát âm

Xem phát âm unicorn »

Ý nghĩa

danh từ


  (thần thoại,thần học) con kỳ lân
  (động vật học) kỳ lân biển ((cũng) unicorn fish; unicorn whale; sea unicorn)

Xem thêm unicorn »
Kết quả #2

fish /fiʃ/

Phát âm

Xem phát âm fish »

Ý nghĩa

danh từ


  cá
freshwater fish → cá nước ngọt
salt water fish → cá nước mặn
  cá, món cá
  (thiên văn học) chòm sao Cá
  người cắn câu, người bị mồi chài
  con người gã (có cá tính đặc biệt)
a queer fish → một con người (gã) kỳ quặc
'expamle'>all's fish that comes to his net
  lớn bé, to nhỏ hắn quơ tất
to be as drunk as a fish
  say bí tỉ
to be as mute as a fish
  câm như hến
to drink like a fish
  (xem) drink
to feed the fishes
  chết đuối
  bị say sóng
like a fish out of water
  (xem) water
to have other fish to fly
  có công việc khác quan trọng hơn
he who would catch fish must not mind getting wet
  muốn ăn cá phải lội nước, muốn ăn hét phải đào giun
neither fish, fish, not good red herring
  môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai
never fry a fish till it's caught
  chưa làm vòng chớ vội mong ăn thịt
never offer to teach fish to swim
  chớ nên múa rìu qua mắt thợ
a pretty kettle of fish
  (xem) kettle
there's as good fish in the sea as ever came out of it
  thừa mứa chứa chan, nhiều vô kể

nội động từ


  đánh cá, câu cá, bắt cá
=to fish in the sea → đánh cá ở biển
  (+ for) tìm, mò (cái gì ở dưới nước)
  (+ for) câu, moi những điều bí mật

ngoại động từ


  câu cá ở, đánh cá ở, bắt cá ở
to fish a river → đánh cá ở sông
  (hàng hải)
to fish the anchor → nhổ neo
  rút, lấy, kéo, moi
to fish something out of water → kéo cái gì từ dưới nước lên
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) câu (cá), đánh (cá), bắt (cá), tìm (san hô...)
to fish a troud → câu một con cá hồi
to fish out
  đánh hết cá (ở ao...)
  moi (ý kiến, bí mật)
to fish in troubled waters
  lợi dụng đục nước béo cò

danh từ


  (hàng hải) miếng gỗ nẹp, miếng sắt nẹp (ở cột buồm, ở chỗ nối)
  (ngành đường sắt) thanh nối ray ((cũng) fish plate)

ngoại động từ


  (hàng hải) nẹp (bằng gỗ hay sắt)
  nối (đường ray) bằng thanh nối ray

danh từ


  (đánh bài) thẻ (bằng ngà... dùng thay tiền để đánh bài)

@fish
  (lý thuyết trò chơi) thẻ bằng ngà

Xem thêm fish »

Tin được xem nhiều nhất

  China medical expert says Covid has mutated, should be renamed: state media
world 08/12/2022

China medical expert says Covid has mutated, should be renamed: state media

world | 438536100

China should change its official name for Covid-19 to reflect the virus' mutation, and patients with light symptoms should be allowed to quarantine at home, a leading authority on traditional Chinese medicine was quoted as saying on Wednesday.

  Trump Organization convicted of tax fraud in New York
world 08/12/2022

Trump Organization convicted of tax fraud in New York

world | 438546100

Donald Trump's family business was found guilty of tax fraud by a New York jury Tuesday, dealing a blow to the ex-president as he eyes the White House again.

  US to increase rotational military presence in Australia, invite Japan
world 08/12/2022

US to increase rotational military presence in Australia, invite Japan

world | 438556100

The United States will increase the rotational presence of air, land and sea forces in Australia, including bomber aircraft and fighter jets, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said on Tuesday, amid shared concerns about China.

  Polluters
world 08/12/2022

Polluters' policies would see warming above 1.5C limit: analysis

world | 438566100

The climate policies of most wealthy countries and many high-emitting emerging economies are in line with global heating far beyond the safer 1.5 degree Celsius limit reaffirmed at UN climate talks last month, a new analysis found Tuesday.

  Three dead after bomb explodes in Thailand
world 08/12/2022

Three dead after bomb explodes in Thailand's south

world | 438576100

Three people died and four others were wounded after a bomb exploded on a roadside in Thailand's troubled deep south, police said Tuesday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…