ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unicamerate là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unicamerate

Phát âm

Xem phát âm unicamerate »

Ý nghĩa

* tính từ
  một ô; một phòng

Xem thêm unicamerate »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…