ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhysterical là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unhysterical

Phát âm

Xem phát âm unhysterical »

Ý nghĩa

* tính từ
  (y học) không thuộc chứng ictêri; không mắc ictêri
  không quá kích động; không cuồng loạn

Xem thêm unhysterical »
Kết quả #2

unhysterical

Phát âm

Xem phát âm unhysterical »

Ý nghĩa

unhysterical /ʌnˌhɪstəˈrɪkəl/ (adj.): không hoang mang, không quá phấn khích hoặc lo lắng quá mức.

Xem thêm unhysterical »
Kết quả #3

unhysterically

Phát âm

Xem phát âm unhysterically »

Ý nghĩa

Xem thêm unhysterically »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…