ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhoped for là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unhoped

Phát âm

Xem phát âm unhoped »

Ý nghĩa

* tính từ
  không chờ đợi, không mong đợi, không mong ước; bất ngờ

Xem thêm unhoped »
Kết quả #2

for /fɔ:,fə/

Phát âm

Xem phát âm for »

Ý nghĩa

* giới từ
  thay cho, thế cho, đại diện cho
to sit for Hanoi → đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)
to stand for a noun → (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)
he signed it for me → anh ta ký cái đó thay tôi
  ủng hộ, về phe, về phía
to be for peace → ủng hộ hoà bình
hurrah for Vietnam → hoan hô Việt nam, ủng hộ Việt nam
  để, với mục đích là
for sale → để bán
for example; for instance → ví dụ, chẳng hạn
  để lấy, để được
to go for a car → đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe
to send for a doctor → cho đi mời bác sĩ
to fight for independence → đấu tranh để giành độc lập
to hunger for knowledge → khao khát sự hiểu biết
  đến, đi đến
to leave for Haiphong → đi đến Hải Phòng
to make for shelter → chạy ra chỗ trú ẩn
it's getting on for two o'clock → sắp đến hai giờ
  cho
to buy something for somebody → mua cái gì cho ai
I can shift for myself → tôi có thể tự xoay sở lấy
  vì, bởi vì
for want of money → vì thiếu tiền
to live for each other → sống vì nhau
please do it for my sake → vì tôi mong anh làm cho điều đó
to avoid something for fear of accidents → tránh cái gì vì sợ tai nạn
for many reasons → vì nhiều lẽ
fomous for something → nổi tiếng vì cái gì
  mặc dù
for all that → mặc dù tất cả những cái đó
for all you say → mặc dù những điều anh nói
for all their mordern weapons, the imperialism will be defeated → mặc dù có vũ khí tối tân, bọn đế quốc sẽ bị đánh bại
  đối với, về phần
respect one's teachers → lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo
it's too easy for him → đối với hắn cái đó dễ quá
for my part; as for me → về phần tôi
  so với, đối với, theo tỷ lệ
very tall for one's age → rất cao lớn so với tuổi
  trong (thời gian), được (mức là...)
to last for an hour → kéo dài trong một tiếng đồng hồ
to walk for three kilometers → đi bộ được ba kilômét
'expamle'>alas for him
  thương thay cho nó
to be for it
  (từ lóng) phải bị trừng phạt
to be not long for this world
  gần đất xa trời
fie for shame
  thẹn quá nhục quá
for all (aught) I know
  trong chừng mực mà tôi biết
for all the world
  đúng như, hệt như
=to look for all the world like a monkey → trông hệt như một con khỉ
for good → mãi mãi, vĩnh viễn
'expamle'>for certain
  (xem) certain
for the life of one
  (xem) life
not for the world
  không đời nào không khi nào
once for all
  (xem) once
there as nothing for it but
  (xem) nothing
too beautiful for words
  đẹp không tả được
were it not (but, except) for your help, I could not finish it
  nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi không thể làm xong việc đó được
what... for?
  để làm gì?
=what do you want it for? → anh cần cái đó để làm gì?
* liên từ
  vì, bởi vì, tại vì

Xem thêm for »

Tin được xem nhiều nhất

Vietnam, South Korea uplift ties to comprehensive strategic partnership
news 10/12/2022

Vietnam, South Korea uplift ties to comprehensive strategic partnership

news | 439296118

Vietnam and South Korea have elevated their bilateral relationship to that of a comprehensive strategic partnership, President Nguyen Xuan Phuc said Monday.

  VnExpress Marathon HCMC Midnight 2023 closes registration for 21km distance
sports 10/12/2022

VnExpress Marathon HCMC Midnight 2023 closes registration for 21km distance

sports | 439216118

Registration for the 21km distance at VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 will be closed by midnight Friday due to overwhelming demand.

  Sterling to rejoin England camp before quarter-final with France
sports 10/12/2022

Sterling to rejoin England camp before quarter-final with France

football | 439226118

England's Raheem Sterling will return to their World Cup base in time for the quarter-final clash with France this weekend, the FA said on Thursday, after the forward returned home following a robbery at his residence.

  Morocco seeking another Iberian scalp against high-flying Portugal
sports 10/12/2022

Morocco seeking another Iberian scalp against high-flying Portugal

football | 439236118

After springing the latest World Cup upset in a tournament which has had its fair share, an increasingly confident Morocco side that masterminded victory over Spain will aim to continue their fairytale run in Saturday's quarter-final with Portugal.

  Portugal young gun Ramos faces tough test from wily Saiss
sports 10/12/2022

Portugal young gun Ramos faces tough test from wily Saiss

football | 439246118

Portugal coach Fernando Santos put his faith in Goncalo Ramos when he started him against Switzerland, and the young striker responded by scoring a hat-trick and leading them to the World Cup quarter-finals for the first time since 2006.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…