ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhomogeneous là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unhomogeneous

Phát âm

Xem phát âm unhomogeneous »

Ý nghĩa

* tính từ
  không đồng đều, không đồng nhất, không thuần nhất

Xem thêm unhomogeneous »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…