ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unholiest là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unholy /ʌn'houli/

Phát âm

Xem phát âm unholiest »

Ý nghĩa

tính từ


  không linh thiêng
  không tín ngưỡng, vô đạo, báng bổ thánh thần
  (thông tục) khủng khiếp, xấu xa

Xem thêm unholiest »
Kết quả #2

unholiest

Phát âm

Xem phát âm unholiest »

Ý nghĩa

Unholiest có nghĩa là không linh thiêng nhất, bẩn thỉu nhất, sai trái nhất.Phiên âm: /ʌnˈhoʊliəst/

Xem thêm unholiest »
Kết quả #3

unholiest

Phát âm

Xem phát âm unholiest »

Ý nghĩa

Xem thêm unholiest »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…