ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unholier là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unholy /ʌn'houli/

Phát âm

Xem phát âm unholier »

Ý nghĩa

tính từ


  không linh thiêng
  không tín ngưỡng, vô đạo, báng bổ thánh thần
  (thông tục) khủng khiếp, xấu xa

Xem thêm unholier »
Kết quả #2

unholier

Phát âm

Xem phát âm unholier »

Ý nghĩa

unholier /ʌnˈhoʊliər/ (từ không chính thống) - Phiên âm chuẩn: /ʌnˈhoʊliər/ - Nghĩa: không linh thiêng hơn, không trang trọng hơn, không thiêng liêng hơn.

Xem thêm unholier »
Kết quả #3

unholier

Phát âm

Xem phát âm unholier »

Ý nghĩa

unholier /ʌnˈhoʊliər/ (tính từ) - không thanh lịch, không tinh khiết, không thiêng liêng hơn.

Xem thêm unholier »
Kết quả #4

unholier

Phát âm

Xem phát âm unholier »

Ý nghĩa

unholier là từ không được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, do đó không có nghĩa cụ thể cho nó. Tuy nhiên, nếu ta chia từ "unholier" thành hai phần mang tính ngôn ngữ, ta có: - "un-" là tiền tố có nghĩa "không" hoặc "phủ định" - "holier" (phát âm: /ˈhoʊliər/) có nghĩa là "thánh thiện hơn" hoặc "tôn kính hơn"Vì vậy, khi kết hợp lại, "unholier" có thể được hiểu là "không thánh thiện hơn" hoặc "không tôn kính hơn".

Xem thêm unholier »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…