ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungreen là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

ungreen

Phát âm

Xem phát âm ungreen »

Ý nghĩa

* tính từ
  không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường; có hại cho môi trường

Xem thêm ungreen »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…