ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ungelded là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

ungelded

Phát âm

Xem phát âm ungelded »

Ý nghĩa

* tính từ
  chưa thiến (như) ungelt

Xem thêm ungelded »
Kết quả #2

ungelded

Phát âm

Xem phát âm ungelded »

Ý nghĩa

Ungelded (adj) /ʌnˈɡɛldɪd/ là từ tiếng Anh, có nghĩa là "không bị cạo hoặc cắt bỏ một phần nào đó của cơ quan sinh sản". Đây là thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực động vật, đặc biệt là gia súc và ngựa.Ví dụ: - An ungelded horse is called a stallion. (Con ngựa không bị cạo sẽ gọi là một con hưng.)Lưu ý: Từ ungelded không phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày và thường được sử dụng trong những trường hợp chuyên môn của ngành động vật học.

Xem thêm ungelded »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…