ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfought là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfought

Phát âm

Xem phát âm unfought »

Ý nghĩa

* tính từ
  không chiến đấu, không đánh nhau
  không xảy ra, không diễn ra (trận chiến đấu)

Xem thêm unfought »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…