ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unforthcoming là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unforthcoming

Phát âm

Xem phát âm unforthcoming »

Ý nghĩa

* tính từ
  không có sẵn, không sẵn để dùng
  dè dặt; kín đáo; ít nói

Xem thêm unforthcoming »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…