ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unforeseeable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unforeseeable /'ʌnfɔ:'si:əbl/

Phát âm

Xem phát âm unforeseeable »

Ý nghĩa

tính từ


  không nhìn thấy trước được, không đoán trước được

Xem thêm unforeseeable »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…