ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfit là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 12 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfit /'ʌn'fit/

Phát âm

Xem phát âm unfit »

Ý nghĩa

tính từ


  không dùng được; làm cho không thích hợp; không đủ năng lực, thiếu khả năng, thiếu tư cách
road unfit for motor traffic → đường không dùng cho ô tô chạy được
to be unfit for a doctor → không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
  (y học); (quân sự) không đủ sức khoẻ

nội động từ


  làm cho không dùng được; làm cho không thích hợp; làm cho không đủ năng lực, làm cho không đủ tư cách

Xem thêm unfit »
Kết quả #2

unfit

Phát âm

Xem phát âm unfit »

Ý nghĩa

nghĩa: không phù hợp, không thích hợpphiên âm: /ʌnˈfɪt/

Xem thêm unfit »
Kết quả #3

unfit

Phát âm

Xem phát âm unfit »

Ý nghĩa

/unˈfɪt/ - không đủ sức khỏe, không phù hợpTừ "unfit" có nghĩa là không đủ sức khỏe phù hợp để thực hiện một công việc hoặc hoạt động nào đó. Nó cũng có thể ám chỉ việc không đáp ứng được tiêu chuẩn hoặc yêu cầu cần thiết để làm việc đó. Ví dụ: Trong cuộc tuyển dụng, một ứng viên không được coi là phù hợp nếu họ không đáp ứng được những yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí đó.

Xem thêm unfit »
Kết quả #4

unfitly

Phát âm

Xem phát âm unfitly »

Ý nghĩa

  xem unfit

Xem thêm unfitly »
Kết quả #5

unfitness /'ʌn'fitnis/

Phát âm

Xem phát âm unfitness »

Ý nghĩa

danh từ


  sự không thích hợp; sự thiếu khả năng
  (y học) tình trạng thiếu sức khoẻ
physical unfitness → tình trạng thiếu sức khoẻ

Xem thêm unfitness »
Kết quả #6

unfitness

Phát âm

Xem phát âm unfitness »

Ý nghĩa

Xem thêm unfitness »
Kết quả #7

unfit /'ʌn'fit/

Phát âm

Xem phát âm unfits »

Ý nghĩa

tính từ


  không dùng được; làm cho không thích hợp; không đủ năng lực, thiếu khả năng, thiếu tư cách
road unfit for motor traffic → đường không dùng cho ô tô chạy được
to be unfit for a doctor → không đủ năng lực (tư cách) làm bác sĩ
  (y học); (quân sự) không đủ sức khoẻ

nội động từ


  làm cho không dùng được; làm cho không thích hợp; làm cho không đủ năng lực, làm cho không đủ tư cách

Xem thêm unfits »
Kết quả #8

unfitted /ʌn'fitid/

Phát âm

Xem phát âm unfitted »

Ý nghĩa

tính từ


  không thích hợp; không đủ khả năng, không đủ sức; không có các tiện nghi

Xem thêm unfitted »
Kết quả #9

unfitted

Phát âm

Xem phát âm unfitted »

Ý nghĩa

Unfitted (adj) /ʌnˈfɪtɪd/ - không phù hợp, không thích hợpUnfitted được sử dụng để miêu tả một thứ gì đó không thích hợp hoặc không phù hợp với một mục đích cụ thể. Điều này có thể áp dụng cho đồ vật, người hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể được sử dụng trong một tình huống nhất định. Ví dụ: "Căn phòng này đã trở nên rộng hơn sau khi chúng tôi đã loại bỏ những đồ nội thất unfitted."

Xem thêm unfitted »
Kết quả #10

unfitting /'ʌn'fitiɳ/

Phát âm

Xem phát âm unfitting »

Ý nghĩa

tính từ


  không thích hợp; không vừa (quần áo); không ăn ý, không ăn khớp

Xem thêm unfitting »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…