ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfastidious là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfastidious

Phát âm

Xem phát âm unfastidious »

Ý nghĩa

* tính từ
  không khó tính; cẩu thả
  không cầu kỳ; thô kệch

Xem thêm unfastidious »
Kết quả #2

unfastidious

Phát âm

Xem phát âm unfastidious »

Ý nghĩa

unfastidious /ʌn.fæsˈtɪdi.əs/ (adj): không kén chọn, không cầu kỳ -Ví dụ: The unfastidious eater was willing to try anything and everything, including bizarre and exotic foods. (Người ăn không kén chọn sẵn sàng thử bất cứ thứ gì, bao gồm cả thực phẩm kỳ lạ và kỳ quặc.)

Xem thêm unfastidious »
Kết quả #3

unfastidious

Phát âm

Xem phát âm unfastidious »

Ý nghĩa

-Unfastidious /ʌn.fæˈstɪdi.əs/ (tính từ): không kén chọn, không kỷ luật trong việc chọn lựa.Ví dụ: - His unfastidious eating habits often lead to digestive problems. (Thói quen ăn uống không kỷ luật của anh ấy thường gây ra vấn đề tiêu hóa.) - She has an unfastidious taste in music, she listens to all genres. (Cô ấy có gu âm nhạc không kén chọn, cô ấy nghe nhạc các thể loại.)

Xem thêm unfastidious »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…