ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfair

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfair


unfair /'ʌn'feə/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  bất công, không công bằng, thiên vị (người); không ngay thẳng, không đúng đắn; gian tà, gian lận
unfair play → lối chơi gian lận
  quá chừng, quá mức, thái quá
unfair price → giá quá đắt

Các câu ví dụ:

1. She wants to smash the unfair stereotyping of Vietnamese women being gold-diggers with the truth of the tremendous sacrifices they usually make for the sake of their families and the care they give to their new families.

Nghĩa của câu:

Cô muốn đập tan định kiến bất công về việc phụ nữ Việt Nam đào vàng bằng sự thật về những hy sinh to lớn mà họ thường hy sinh vì gia đình và sự quan tâm chăm sóc cho gia đình mới.


2. President Donald Trump's administration said on Wednesday that it will take aggressive action to combat other countries' unfair trade practices and may defy World Trade Organization rulings that it views as interfering with U.

Nghĩa của câu:

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết họ sẽ có hành động tích cực để chống lại các hành vi thương mại không công bằng của các quốc gia khác và có thể bất chấp các phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới mà họ coi là can thiệp vào Hoa Kỳ.


3. The two most popular app-based ride-hailing services in Vietnam, Uber and Grab, hold an unfair advantage over local taxi firms, according to reports by the trade and transport ministries.


4. In the document, the companies also emphasized that CGV is applying different commercial conditions to the same transactions, which causes unfair competition and may violate the Competition Law.


5. In a move rarely seen in Vietnam, a group of local private car importers earlier this week put up banner in front of the Vietnamese Ministry of Industry and Trade in Hanoi to call for an adjustment to a circular which they say is unfair to them.


Xem tất cả câu ví dụ về unfair /'ʌn'feə/

Tin tức liên quan

 Vietnam seeks no unfair trade advantage: central bank
business 29/03/2021

Vietnam seeks no unfair trade advantage: central bank

economy | 150246135

In respond to Vietnam's inclusion in a U.S. currency manipulation watchlist the SBV says the country seeks no unfair advantage over other countries.

 Grab, Uber benefit from ‘unfair competition’: Vietnamese ministries
business 29/03/2021

Grab, Uber benefit from ‘unfair competition’: Vietnamese ministries

business | 150256136

Vietnam's top taxi firms have for months been blaming Uber, Grab for their losses.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…