ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Unexpected inflation

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Unexpected inflation


Unexpected inflation

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Lạm phát bất thường..

Tin tức liên quan

 Inflation hits five-year low
business 30/11/2021

Inflation hits five-year low

economy | 356816118

Vietnam’s Consumer Price Index (CPI), which measures inflation, rose 1.84 percent year-on-year in the first 11 months, the lowest since 2016, according to the General Statistics Office.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…