ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexcelled là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unexcelled /'ʌnik'seld/

Phát âm

Xem phát âm unexcelled »

Ý nghĩa

tính từ


  không ai hơn, không ai vượt

Xem thêm unexcelled »
Kết quả #2

unexcelled

Phát âm

Xem phát âm unexcelled »

Ý nghĩa

unexcelled /ˌʌnɪkˈsɛld/ (trạng từ): không thể vượt qua được, không có đối thủ, tuyệt đỉnhVí dụ: His unexcelled talent for music made him the star of the night. (Tài năng âm nhạc không thể vượt qua của anh ấy đã làm cho anh ấy trở thành ngôi sao của đêm.)

Xem thêm unexcelled »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…