ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unequal là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 7 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unequal /'ʌn'i:kwəl/

Phát âm

Xem phát âm unequal »

Ý nghĩa

tính từ


  không bằng, không ngang, không đều
unequal parts → những phần không đều nhau
unequal pulse → mạch không đều
  thật thường
unequal temper → tính khí thất thường
  không bình đẳng
unequal treaty → hiệp ước không bình đẳng
  không vừa sức, không kham nổi
to be unequal to doing something → không kham nổi việc gì, không đủ sức làm việc gì
  không đồng đều từ đầu đến cuối, đoạn hay đoạn dở (bài viết)

@unequal
  không cân bằng, không bằng

Xem thêm unequal »
Kết quả #2

Unequal exchange

Phát âm

Xem phát âm Unequal exchange »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự trao đổi không ngang bằng.
+ Nói một cách chính xác theo quan điểm của C.Mác, đó là sự trao đổi sản phẩm của các nền kinh tế phát triển với giá cao hơn giá trị lao động của chúng.

Xem thêm Unequal exchange »
Kết quả #3

unequalable

Phát âm

Xem phát âm unequalable »

Ý nghĩa

* tính từ
  không ngang tài, không ngang sức
  vô song

Xem thêm unequalable »
Kết quả #4

unequalise /'ʌn'i:kwəlaiz/ (unequalize) /'ʌn'i:kwəlaiz/

Phát âm

Xem phát âm unequalise »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  không làm bằng, không làm ngang
  không gỡ hoà (bóng đá...)

Xem thêm unequalise »
Kết quả #5

unequalize /'ʌn'i:kwəlaiz/ (unequalize) /'ʌn'i:kwəlaiz/

Phát âm

Xem phát âm unequalize »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  không làm bằng, không làm ngang
  không gỡ hoà (bóng đá...)

Xem thêm unequalize »
Kết quả #6

unequalled /'ʌn'i:kwəld/

Phát âm

Xem phát âm unequalled »

Ý nghĩa

tính từ


  không ai bằng, không ai sánh kịp; vô địch, vô song
unequalled in heroism → anh hùng không ai sánh kịp

Xem thêm unequalled »
Kết quả #7

unequally

Phát âm

Xem phát âm unequally »

Ý nghĩa

  xem unequal

Xem thêm unequally »

Tin được xem nhiều nhất

  Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage
world 07/12/2022

Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage

world | 438246091

Indonesia's parliament on Tuesday approved a criminal code that bans sex outside marriage with a punishment of up to one year in jail, part of a raft of legal changes that critics say undermine civil liberties in the world's third-largest democracy.

  EU fund makes first 1.2B euro defense investments
world 07/12/2022

EU fund makes first 1.2B euro defense investments

world | 438256091

The European Commission announced Monday the first 1.2 billion euros ($1.25 billion) in investments from the European Defense Fund to work on a variety of projects including next-generation fighter planes.

  Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings
world 07/12/2022

Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings

world | 438266091

China's capital Beijing no longer requires people that enter supermarkets and commercial buildings to show negative Covid-19 tests on their mobile phones, the city government said in a statement on Tuesday.

  White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution
world 07/12/2022

White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution

world | 438276091

The White House on Monday condemned Donald Trump's weekend remarks that called for suspension of constitutional rules, and urged more Republicans to come forward to rebuke the former president.

  Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse
world 07/12/2022

Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse

world | 438286091

Indonesia's central bank (BI) governor Perry Warjiyo said on Monday its planned digital rupiah currency can be used in the future to buy products in the metaverse.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…