ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unemotive là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unemotive

Phát âm

Xem phát âm unemotive »

Ý nghĩa

* tính từ
  như unemotional

Xem thêm unemotive »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…