ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undulates là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undulate /'ʌndjuleit/

Phát âm

Xem phát âm undulates »

Ý nghĩa

tính từ


  gợn sóng, nhấp nhô

nội động từ


  gợn sóng; dập dờn như sóng

@undulate
  (vật lí) chuyển động sóng

Xem thêm undulates »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…