ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undiffused là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undiffused /'ʌndi'fju:zd/

Phát âm

Xem phát âm undiffused »

Ý nghĩa

tính từ


  không khuếch tán; chiếu thẳng (ánh sáng)

Xem thêm undiffused »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…