ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underway

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underway


underway

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  đang trên đường đi; đang vận động
  đang thực hiện

Các câu ví dụ:

1. As a three-day international reconstruction conference got underway in Kuwait, officials were seeking pledges from donors and investors to restore Iraq's devastated homes, schools, hospitals and economic infrastructure.

Nghĩa của câu:

Khi hội nghị tái thiết quốc tế kéo dài 3 ngày đang diễn ra tại Kuwait, các quan chức đang tìm kiếm cam kết từ các nhà tài trợ và nhà đầu tư để khôi phục lại những ngôi nhà, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng kinh tế bị tàn phá của Iraq.


2. It wasn't immediately clear why the scaffold collapsed, and an investigation is underway to ascertain the cause of the incident.

Nghĩa của câu:

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao giàn giáo bị sập và một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc.


3. As the dinner was underway inside an apartment on New York’s East Side, just south of the United Nations, a senior State Department official separately briefed reporters on the high-level talks that were underway.

Nghĩa của câu:

Khi bữa tối đang diễn ra bên trong một căn hộ ở phía Đông của New York, ngay phía nam Liên Hợp Quốc, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo riêng cho các phóng viên về các cuộc đàm phán cấp cao đang diễn ra.


4. A major sea and air hunt is underway for the San Juan, a German-built diesel-electric submarine that was launched in 1983, when relatives of the crew members The crew waited anxiously for news more than a week after the ship disappeared.


5. “The work is almost done with some maintenance underway,” he said.


Xem tất cả câu ví dụ về underway

Tin tức liên quan

 Work underway on first ever national energy master plan
business 22/03/2021

Work underway on first ever national energy master plan

industries | 40816161

The Ministry of Industry and Trade is set to draft a national energy master plan as Vietnam shifts from being an energy exporter to a net importer.

 Top chess tourney in Vietnam gets underway with 300 contestants
sports 22/03/2021

Top chess tourney in Vietnam gets underway with 300 contestants

other-sports | 66156141

The HDBank International chess Tournament 2019, which began in Saigon Thursday, has attracted 300 professionals from 30 countries.

 India
world 22/03/2021

India's giant election gets underway with voting in first of seven phases

world | 66166136

Indians began voting on Thursday in the first phase of a mammoth general election, with Prime Minister Narendra Modi gunning for a second term.

 Mega Expo
business 22/03/2021

Mega Expo 'In Style, Hong Kong' Underway in Ho Chi Minh City

companies | 66176147

The two-day Hong Kong Trade Development Council's event opens September 20 engaging Hong Kong and Vietnamese business leaders to spotlight Hong Kong's world-class professional services and branded products.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…