ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undermeaning là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undermeaning

Phát âm

Xem phát âm undermeaning »

Ý nghĩa

* danh từ
  ý nghĩa kín đáo; hàm ý

Xem thêm undermeaning »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…