ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underdraws là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underdraw

Phát âm

Xem phát âm underdraws »

Ý nghĩa

* ngoại động từ
  (underdrew, underdrawn)

Xem thêm underdraws »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…