ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ under the table là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

under /'ʌndə/

Phát âm

Xem phát âm under »

Ý nghĩa

* giới từ
  dưới, ở dưới
to be under water → ở dưới nước
to be under cover → có che kín, có bọc kín; có mui, có mái che
to be under key → bị giam giữ, bị nhốt
  dưới, chưa đầy, chưa đến
under eighteen years of age → dưới mười tám tuổi
to be under age → chưa đến tuổi trưởng thành
to run a hundred metres under eleven seconds → chạy một trăm mét dưới mười một giây
  dưới (sự lãnh đạo, quyền...)
under the leadership of → dưới sự lãnh đạo của
under the domination of → dưới sự thống trị của
  đang, trong
the car is under repair → xe đang chữa
to be under construction → đang được xây dựng
the point under discussion → vấn đề đang được bàn cãi
to be under way → đang đi, đang trên đường đi; đang tiến hành
under these circumstances → trong hoàn cảnh này
under these conditions → trong những điều kiện này
* phó từ
  dưới
the ship went under → con tàu chìm nghỉm dưới nước
to keep the people under → bắt nhân dân phục tùng

tính từ


  dưới
under jaw → hàm dưới

Xem thêm under »
Kết quả #2

the /ði:, ði, ðə/

Phát âm

Xem phát âm the »

Ý nghĩa

* mạo từ
  cái, con, người...
the house → cái nhà
the cat → con mèo
  ấy, này (người, cái, con...)
I dislike the man → tôi không thích người này
  duy nhất (người, vật...)
he is the shoemaker here → ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
* phó từ
  (trước một từ so sánh) càng
the sooner you start the sooner you will get there → ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
so much the better → càng tốt
the sooner the better → càng sớm càng tốt

Xem thêm the »
Kết quả #3

table /'teibl/

Phát âm

Xem phát âm table »

Ý nghĩa

danh từ


  cái bàn
  bàn ăn
at table → đang bàn ăn, trong lúc ngồi ăn
to lay (set) the table → bày ban ăn
to clear the table → dọn bàn
  thức ăn bày bàn, mâm cỗ, cỗ bàn
to keep a good table → ăn sang
  những người ngồi quanh bàn, những người ngồi ăn
to set all the table laughing → làm cho tất cả những người quanh bàn cười
  (kỹ thuật) bàn máy
  bảng (gỗ, đá...)
table of stone → bảng đá
  bảng, bản, bản kê, biểu
table of contents → bảng mục lục
asironomical table → bản thiên văn
alphabetical table → bảng chữ cái
table of prices → bảng giá
  mặt (của hạt ngọc)
  lòng bàn tay
  (địa lý,địa chất) cao nguyên
'expamle'>to lay a bill on the table
  hoãn bàn về một dự luật không thời hạn
to lie on the table
  bị hoãn bàn không thời hạn (dự luật)
to turn the tables on (upon) someone
  (nghĩa bóng) giành lại ưu thế so với ai, làm đảo lộn lại tình thế đố với ai

ngoại động từ


  đặt lên bàn, để lên bàn
  đưa ra bàn, ghi vào chương trình nghị sự
=to table a motion → đưa ra một đề nghị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn bàn không thời hạn (một dự luật...)

@table
  bảng // lập bảng
  t. of contents mục lục
  t. of difference bảng sai phân
  t. of integrals bảng tích phân
  t. of logarithms bảng lôga
  checking t. bảng kiểm tra
  contingency t. bảng tiếp liên
  conversion t. bảng dịch
  difference t. bảng sai phân
  fourfold t. (thống kê) bảng bội bốn
  integral t. bảng tích phân
  life t. (thống kê) bảng tuổi thọ
  mortality t. (thống kê) bảng tử vong
  truth t. (logic học) bảng chân trị

Xem thêm table »

Tin được xem nhiều nhất

Vietnam to enjoy seven-day Lunar New Year break
news 06/12/2022

Vietnam to enjoy seven-day Lunar New Year break

news | 437936082

The next Tet (Lunar New Year) holiday will last seven days starting February 10, the Government Office announced Thursday.

Int
travel 06/12/2022

Int'l air passengers to Vietnam in October down 60%

travel | 437926082

Foreign air passenger numbers through 22 Vietnamese airports in October fell 61.8% against pre-pandemic levels to 1.3 million amid slow international tourism recovery.

Vietnam hopes 1 million South Korean tourists will visit this year: minister
travel 06/12/2022

Vietnam hopes 1 million South Korean tourists will visit this year: minister

travel | 437916082

Minister of Culture, Sports and Tourism Nguyen Van Hung called on South Korea to ease border restrictions saying Vietnam hopes to receive one million Korean tourists this year.

Dortmund players try Hanoi coffee, cyclo rides
sports 06/12/2022

Dortmund players try Hanoi coffee, cyclo rides

football | 437906082

After arriving in Hanoi on Tuesday morning, players of Bundesliga club Borussia Dortmund took a cyclo tour around the city and enjoyed coffee by the railway.

Cash-strapped apartment projects stall, buyers distressed
business 06/12/2022

Cash-strapped apartment projects stall, buyers distressed

industries | 437896083

Many apartment projects in Vietnam have stalled due to lack of funds caused by credit tightening and higher interest rates, leaving buyers in trouble.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…