ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ under secretary là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

under /'ʌndə/

Phát âm

Xem phát âm under »

Ý nghĩa

* giới từ
  dưới, ở dưới
to be under water → ở dưới nước
to be under cover → có che kín, có bọc kín; có mui, có mái che
to be under key → bị giam giữ, bị nhốt
  dưới, chưa đầy, chưa đến
under eighteen years of age → dưới mười tám tuổi
to be under age → chưa đến tuổi trưởng thành
to run a hundred metres under eleven seconds → chạy một trăm mét dưới mười một giây
  dưới (sự lãnh đạo, quyền...)
under the leadership of → dưới sự lãnh đạo của
under the domination of → dưới sự thống trị của
  đang, trong
the car is under repair → xe đang chữa
to be under construction → đang được xây dựng
the point under discussion → vấn đề đang được bàn cãi
to be under way → đang đi, đang trên đường đi; đang tiến hành
under these circumstances → trong hoàn cảnh này
under these conditions → trong những điều kiện này
* phó từ
  dưới
the ship went under → con tàu chìm nghỉm dưới nước
to keep the people under → bắt nhân dân phục tùng

tính từ


  dưới
under jaw → hàm dưới

Xem thêm under »
Kết quả #2

secretary /'sekrətri/

Phát âm

Xem phát âm secretary »

Ý nghĩa

danh từ


  thư ký, bí thư
private secretary → thư ký riêng
secretary of emnassy → bí thư toà đại sứ
  bộ trưởng, tổng trưởng
secretary of State for Foreign Affrais → bộ trưởng bộ ngoại giao (Anh)
permanent secretary → thứ trưởng (một bộ trong chính phủ Anh)

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) secretaire

Xem thêm secretary »

Tin được xem nhiều nhất

Cash-strapped apartment projects stall, buyers distressed
business 06/12/2022

Cash-strapped apartment projects stall, buyers distressed

industries | 437896082

Many apartment projects in Vietnam have stalled due to lack of funds caused by credit tightening and higher interest rates, leaving buyers in trouble.

Boycotted TikToker fined $302 for mocking the poor
life 06/12/2022

Boycotted TikToker fined $302 for mocking the poor

culture | 437886082

A TikToker who was widely boycotted after posting videos of himself publicly humiliating people while serving them meals was fined VND7.5 million ($302.91).

TikToker banned for mocking the poor
life 06/12/2022

TikToker banned for mocking the poor

trend | 437876082

A boycott by Vietnamese netizens has prompted TikTok to ban a user for posting videos of himself publicly humiliating people while serving them free charity meals.

VTV removes
life 06/12/2022

VTV removes 'hot girl' commentators from World Cup commentary program

trend | 437866082

National broadcast station VTV has stopped showing a segment of ‘hot girl’ commentators in the 2022 World Cup commentary programs after a series of controversies.

Vietnamese fans splurge on watching football World Cup
life 06/12/2022

Vietnamese fans splurge on watching football World Cup

trend | 437856082

After failing to find a cheap deal to Qatar for the 2022 World Cup, Phan Le Tung decided to splash money on watching three games there.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…