ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ under relaxation là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

under relaxation

Phát âm

Xem phát âm under relaxation »

Ý nghĩa

  sự luỹ biến dưới, sự giảm dư dưới

Xem thêm under relaxation »
Kết quả #2

under /'ʌndə/

Phát âm

Xem phát âm under »

Ý nghĩa

* giới từ
  dưới, ở dưới
to be under water → ở dưới nước
to be under cover → có che kín, có bọc kín; có mui, có mái che
to be under key → bị giam giữ, bị nhốt
  dưới, chưa đầy, chưa đến
under eighteen years of age → dưới mười tám tuổi
to be under age → chưa đến tuổi trưởng thành
to run a hundred metres under eleven seconds → chạy một trăm mét dưới mười một giây
  dưới (sự lãnh đạo, quyền...)
under the leadership of → dưới sự lãnh đạo của
under the domination of → dưới sự thống trị của
  đang, trong
the car is under repair → xe đang chữa
to be under construction → đang được xây dựng
the point under discussion → vấn đề đang được bàn cãi
to be under way → đang đi, đang trên đường đi; đang tiến hành
under these circumstances → trong hoàn cảnh này
under these conditions → trong những điều kiện này
* phó từ
  dưới
the ship went under → con tàu chìm nghỉm dưới nước
to keep the people under → bắt nhân dân phục tùng

tính từ


  dưới
under jaw → hàm dưới

Xem thêm under »
Kết quả #3

relaxation /,ri:læk'seiʃn/

Phát âm

Xem phát âm relaxation »

Ý nghĩa

danh từ


  sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giân ra (kỷ luật, gân cốt...)
  sự dịu đi, sự bớt căng thẳng
relaxation of world tension → sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới
  (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt...)
to beg for a relaxation of punishment → xin giảm nhẹ hình phạt
  sự nghỉ ngơi, sự giải trí
relaxation is necessary after hard work → sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi
  (vật lý) sự hồi phục
thermal relaxation → sự hồi phục nhiệt

Xem thêm relaxation »

Tin được xem nhiều nhất

  Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage
world 07/12/2022

Indonesia parliament ratifies criminal code that bans sex outside marriage

world | 438246091

Indonesia's parliament on Tuesday approved a criminal code that bans sex outside marriage with a punishment of up to one year in jail, part of a raft of legal changes that critics say undermine civil liberties in the world's third-largest democracy.

  EU fund makes first 1.2B euro defense investments
world 07/12/2022

EU fund makes first 1.2B euro defense investments

world | 438256091

The European Commission announced Monday the first 1.2 billion euros ($1.25 billion) in investments from the European Defense Fund to work on a variety of projects including next-generation fighter planes.

  Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings
world 07/12/2022

Beijing no longer requires Covid test results to enter supermarkets, buildings

world | 438266091

China's capital Beijing no longer requires people that enter supermarkets and commercial buildings to show negative Covid-19 tests on their mobile phones, the city government said in a statement on Tuesday.

  White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution
world 07/12/2022

White House asks Republicans to condemn Trump remarks on US Constitution

world | 438276091

The White House on Monday condemned Donald Trump's weekend remarks that called for suspension of constitutional rules, and urged more Republicans to come forward to rebuke the former president.

  Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse
world 07/12/2022

Indonesia c.bank says digital rupiah currency can be used in metaverse

world | 438286091

Indonesia's central bank (BI) governor Perry Warjiyo said on Monday its planned digital rupiah currency can be used in the future to buy products in the metaverse.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…