ex. Game, Music, Video, Photography

Tất cả tin tức thuộc chủ đề travel-life

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 tin tức liên quan.


Cleaning up after war: Vietnam
travel-life 11/09/2021

Cleaning up after war: Vietnam's de-miners at work

travel-life | 294555515

41 years after the war, un-exploded ordnance continues to kill and maim in Vietnam.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…