ex. Game, Music, Video, Photography

The peacekeeper died en route to the hospital in Gao, the main city in northern Mali, the statement added.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ peacekeeper. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The peacekeeper died en route to the hospital in Gao, the main city in northern Mali, the statement added.

Nghĩa của câu:

peacekeeper


Ý nghĩa

@peacekeeper
* danh từ
- người bảo vệ hoà bình; quân nhân trong lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hiệp quốc

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…