ex. Game, Music, Video, Photography

The most popular is a combination of the cakes, tapioca dumplings, sticky rice dumplings, and a pork patty.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ cakes. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The most popular is a combination of the cakes, tapioca dumplings, sticky rice dumplings, and a pork patty.

Nghĩa của câu:

Phổ biến nhất là sự kết hợp của các loại bánh ngọt, bánh bao bột sắn, bánh bao nếp và bánh tráng thịt heo.

cakes


Ý nghĩa

@cake /keik/
* danh từ
- bánh ngọt
- thức ăn đóng thành bánh
=fish cake+ cá đóng bánh
- miếng bánh
=cake of soap+ một bánh xà phòng
=cake of tobacco+ một bánh thuốc lá
!cakes and ale
- vui liên hoan, cuộc truy hoan
!to go (sell) like hot cakes
- bán chạy như tôm tươi
!to have one's cake baked
- sống sung túc, sống phong lưu
!piece of cake
- (từ lóng) việc ngon ơ, việc dễ làm
- việc thú vị
!to take the cake
- chiếm giải, chiếm giải nhất; chiếm địa vị danh dự hơn tất cả mọi người
!you cannot eat your cake and have it
- được cái nọ mất cái kia
* động từ
- đóng thành bánh, đóng bánh
=that sort of coals cakes+ loại than ấy dễ đóng bánh
=trousers caked with mud+ quần đóng kết những bùn

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…