ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ st

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng st


st

Phát âm


Ý nghĩa

* (viết tắt)
  Thánh (Saint)
  phố, đường phố (Street)
  đơn vị đo trọng lượng bằng 6, 4 kg (stone xtạn)

Các câu ví dụ:

1. The five-star JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay beat other famous newcomers, including Anantara Kalutara Resort and Shangri-La's Hambantota Resort and Spa in Sri Lanka, The st.


2. Bailey said the shooter was a prisoner who took a gun from one of two bailiffs escorting him to a courtroom in the st.


3. Runners go past the st.


Xem tất cả câu ví dụ về st

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…