Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ so

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng so


Advertisement

so /sou/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  như thế, như vậy
if so → nếu như vậy
is that so? → có như thế không?
  cũng thế, cũng vậy
you like tea and so do I → anh thích uống chè, tôi cũng vậy
  đến như thế, dường ấy, đến như vậy
why are you so late? → sao anh lại đến muộn đến như thế?
  thế (dùng trong câu hỏi)
why so? → tại sao thế?, sao lại thế?
how so? → sao lại như thế được
  chừng, khoảng
a week or so → chừng một tuần lễ
he must be forty or so → anh ta bốn mươi hay khoảng thế, ông ta chừng bốn mươi
'expamle'>ever so
  (xem) ever
and so on; and so forth
  vân vân
[in] so far as
  (xem) far
so as; so that
  để, để cho, đặng
=I tell you that so as to avoid trouble → tôi bảo anh điều đó để tránh sự phiền hà
I speak slowly so that you may understand me → tôi nói thong thả để cho anh hiểu tôi
'expamle'>so be it
  đành vậy thôi, đành chịu như vậy thôi
so far
  (xem) far
so long as
  (xem) long
so to speak; so to say
  ấy là nói như vậy
so...that...
  đến mức mà..., đến nỗi mà...
=it's so cold that I can't go out → rét quá đến mức mà tôi không ra ngoài được
'expamle'>so many men so many mind
  mỗi người mỗi ý
* liên từ
  vì thế, vì vậy, vì thế cho nên, vì lẽ đó
=I was ill and so I could not come → tôi bị ốm vì vậy tô không đến được
  thế là (trong câu cảm thán)
so you are back again → thế là anh lại trở lại
'expamle'>so it be done, it matters not how
  đành phải làm việc đó thì làm thế nào cũng được
* thán từ
  được, được thôi!; cứ đứng yên! cứ yên! ((cũng) soh)

danh từ


  thế
=I don't think → tôi không nghĩ thế
I told you so → tôi đã bảo anh thế, tôi đã bảo anh mà
you don't say so? → thế à?

Advertisement

Tin tức liên quan

news 22/03/2021

Christmas Eve not so merry for sanitation workers in Hanoi

news | 51131826

Streets in downtown Hanoi were full of garbage left behind by Christmas Eve revelers, and sanitation workers had to be up all night.

Advertisement
Advertisement

Từ vựng liên quan

Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152040

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318173

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918157

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618140

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318131

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218126

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…