ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ sa

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng sa


sa

Phát âm


Ý nghĩa

* (viết tắt) (SA)
  (tôn giáo) Đội quân Cứu tế (Salvation Army)
  (thông tục) gợi tình (sex appeal)
  Nam phi (South Africa)

* (viết tắt)
  <tôn> Đội quân Cứu tế (Salvation Army)
  <thgt> gợi tình (sex appeal)
  Nam phi (South Africa)

Các câu ví dụ:

1. The work to install 24 such entrances at popular tourist beaches on Vo Nguyen Giap, Hoang sa, Truong sa, and Nguyen Tat Thanh streets was approved at a cost of over VND10.

Nghĩa của câu:

Công trình lắp đặt 24 lối vào như vậy tại các bãi biển du lịch nổi tiếng trên đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa và Nguyễn Tất Thành đã được phê duyệt với kinh phí hơn 10 đồng.


2. Nansha is the name China has been using to make its fraudulent claim to Truong Sa Archipelago in the East Sea, known internationally as the Spratly Islands and South China Sea respectively.

Nghĩa của câu:

Nam Sa.


3. In the fertile land along Nga Bat Canal in sa Dec town, Dong Thap Province, 162 km west of saigon, one can see chunks of dough drying in evenly arranged lines.

Nghĩa của câu:

Ở vùng đất phì nhiêu ven kênh Ngã Bạt thuộc thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cách Sài Gòn 162 km về phía Tây, người ta có thể bắt gặp những mẻ bột phơi xếp thành hàng đều nhau.


4. Vietnam’s Kilo-class submarine brigade honoured Vietnam looks to Japan for anti-submarine aircraft Inventor Hoa launched the "Hoang sa" himself, named after the Paracel Islands, in the country’s northeast waters at 8 a.

Nghĩa của câu:

Lữ đoàn tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam vinh dự Việt Nam tìm kiếm máy bay chống ngầm Nhật Bản Nhà phát minh Hòa đã hạ thủy "Hoàng Sa", được đặt theo tên của quần đảo Hoàng Sa, trên vùng biển phía đông bắc của đất nước lúc 8 giờ a.


5. Vietnam’s Hoang sa archipelago is illegally occupied by China.

Nghĩa của câu:

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.


Xem tất cả câu ví dụ về sa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…