ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ r

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng r


r /r/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Rs, R's
  R
the r months
  mùa sò (gồm có tám tháng có chữ r từ September đến April)
the three R's
  đọc (reading), viết (writting) và số học sinh (arithmetic) (cơ sở giáo dục sơ cấp)

Các câu ví dụ:

1. Tran Van Thao (R) won the WBC Asia Super Flyweight title after beating George Lumoly (L).

Nghĩa của câu:

Trần Văn Thảo (R) giành đai WBC châu Á hạng siêu Flyweight sau khi đánh bại George Lumoly (L).


2. Le Van Doan (r), another farmer, has 30 lobster cages.

Nghĩa của câu:

Lê Văn Đoàn (R), một nông dân khác, có 30 lồng nuôi tôm hùm.


3. Ambassador to Vietnam Daniel Kritenbrink (R) and Hoang Nam, Vice Chairman of Quang Tri Province, strike the bell at Truong Son Cemetery of Vietnam War martyrs in Quang Tri, August 27, 2019.


4. James Comey (R), a Republican who served in the Bush Justice Department, speaks alongside outgoing FBI Director Robert Mueller after being nominated by U.


5. Prosecutor Angela Povilaitis (R) embraces victim Kyle Stephens (C) after the sentencing of Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty in November 2017 to sexual assault charges, in Lansing, Michigan, U.


Xem tất cả câu ví dụ về r /r/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…