ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ p

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng p


p /pi:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều Ps, P's
  vật hình P
mind your P's and Q's
  hây cư xử nói năng đứng đắn, hây xử sự đứng đắn

Các câu ví dụ:

1. Molave, formed from a tropical depression in the east of central philippines, has gained strength and was around 230 kilometers from the coast of the philippines as of 4 p.

Nghĩa của câu:

Molave, được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở phía đông miền Trung Philippines, đã mạnh lên và cách bờ biển Philippines khoảng 230 km tính đến ngày 4 p.


2. Crimes often took place at night, with a third of killings and shootings happening between 10 p.

Nghĩa của câu:

Các vụ phạm tội thường diễn ra vào ban đêm, với một phần ba số vụ giết người và xả súng xảy ra từ 10 giờ tối.


3. The city will shut down gyms, yoga and fitness centers, wedding and convention centers, buffet restaurants from 6 p.

Nghĩa của câu:

Thành phố sẽ đóng cửa các phòng tập thể dục, yoga và trung tâm thể dục, trung tâm tiệc cưới và hội nghị, nhà hàng tự chọn từ 6 giờ chiều.


4. The Nguyen Hue flower street, which comes up every year in Saigon to celebrate the Lunar New Year will be open to tourists from 7 p.

Nghĩa của câu:

Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện hàng năm ở Sài Gòn vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mở cửa đón du khách từ 7h.


5. On December 31, 2018, Beirut, an authentic Mediterranean Kitchen & Lounge, will hold a party called Arabian Magic New Years' Eve from 8 p.

Nghĩa của câu:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Beirut, một Kitchen & Lounge Địa Trung Hải chính thống, sẽ tổ chức một bữa tiệc mang tên Arabian Magic New Years 'Eve từ 8 giờ tối.


Xem tất cả câu ví dụ về p /pi:/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…