ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ over

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng over


over /'ouvə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  trên; ở trên
a lamp over our heads → cái đèn treo trên đầu chúng ta
with his hat over his eyes → cái mũ sùm sụp trên mắt
the radio → trên đài phát thanh
  trên khắp, ở khắp
rice is grown all over Vietnam → khắp nơi ở Việt Nam nơi nào cũng trồng lúa
all the world over → trên khắp thế giới
all the world over → trên khắp thế giới
to travel over Europe → đi du lịch khắp Châu Âu
  hơn, trên
to set somebody over the rest → đánh giá ai hơn những người khác, đặt ai trên những người khác
to win a victory over the enemy → đánh thắng kẻ thù
to have command over oneself → tự làm chủ được bản thân mình, tự kiềm chế được mình
  hơn, nhiều hơn
it costs over 100d → giá hơn 100 đồng
  qua, sang, đến tận
to jump over the brook → nhảy qua con suối
to look over the hedge → nhìn qua hàng rào
the house over the way → nhà bên kia đường
to stumble over a stone → vấp phải hòn đá
over the telephone → qua dây nói
if we can tide over the next month → nếu ta có thể vượt qua được hết tháng sau
can you stay over Wednesday? → anh có thể ở đến hết thứ tư không?
'expamle'>all over somebody
  (từ lóng) mê ai, phải lòng ai, say ai
over all
  từ bên này đến bên kia, bao quát
over our heads
  khó quá chúng tôi không hiểu được
  vượt qua đầu chúng tôi, không hỏi ý kiến chúng tôi
over head and ears in love
  yêu say đắm
over shoes over boots
  (xem) boot
over the top
  nhảy lên (hào giao thông) để công kích
to go to sleep over one's work
  đi ngủ mà còn suy nghĩ đến công việc
to have a talk over a cup of tea
  nói chuyện trong khi uống trà
* phó từ
  nghiêng, ngửa
=to lean over → tỳ nghiêng (qua)
to fall over → ngã ngửa
  qua, sang
to jump over → nhảy qua
to look over → nhìn qua (sang bên kia)
to ask somebody over → mời ai qua chơi
he is going over to the Soviet Union → anh ấy đang đi Liên xô
please turn over → đề nghị lật sang trang sau
to turn somebody over on his face → lật sấp ai xuống
to go over to the people's side → đi sang phía nhân dân
  khắp, khắp chỗ, khắp nơi
to paint it over → sơn khắp chỗ
  ngược
to bend something over → bẻ ngược cái gì, gấp ngược cái gì
  lần nữa, lại
the work is badly done, it must be done over → công việc làm không tốt, phải làm lại
  quá, hơn
over anxious → quá lo lắng
20kg and over → hơn 20 kg
  từ đầu đến cuối, kỹ lưỡng, cẩn thận
to count over → đếm đi đếm lại cẩn thận
to think a matter over → nghĩ cho chín một vấn đề
  qua, xong, hết
time is over → đã hết giờ
all over
  (xem) all
over again
  lại nữa
over against
  đối lập với
over and above
  (xem) above
over and over [again]
  nhiều lần lặp đi lặp lại

danh từ


  cái thêm vào, cái vượt quá
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) phát đạn nổ quá mục tiêu

tính từ


  cao hơn
  ở ngoài hơn
  nhiều hơn, quá
  qua, xong hết

@over
  trên, quá

Các câu ví dụ:

1. A furore over migrant slave markets in Libya casts a shadow over an AU-EU summit this week that aims to promote Africa's long-term economic growth and stability, spurred by European fears of terrorism and mass migration.

Nghĩa của câu:

Sự lo lắng về thị trường nô lệ nhập cư ở Libya phủ bóng đen lên hội nghị thượng đỉnh AU-EU trong tuần này nhằm thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế dài hạn của châu Phi, thúc đẩy bởi nỗi lo khủng bố và di cư ồ ạt của châu Âu.


2. Irish broadcaster RTE reported that Hughes asked to be handed over to the U.

Nghĩa của câu:

Đài truyền hình Ireland RTE đưa tin rằng Hughes đã yêu cầu được giao cho Vương quốc Anh.


3. "I was running ahead of him with my Leica looking back over my shoulder but none of the pictures that were possible pleased me," he wrote in "Eisenstadt on Eisenstadt.

Nghĩa của câu:

“Tôi đang chạy trước anh ấy với chiếc Leica của tôi nhìn lại qua vai nhưng không có bức ảnh nào có thể làm tôi hài lòng,” anh viết trong “Eisenstadt trên Eisenstadt.


4. Most of the surveyed Gen X employees have seniority and experience, over half of them have been at their current company for five years or more and eight out of ten are at the level of manager or upward.

Nghĩa của câu:

Hầu hết các nhân viên Gen X được khảo sát đều có thâm niên và kinh nghiệm, hơn một nửa trong số họ đã làm việc tại công ty hiện tại của họ từ năm năm trở lên và tám trong số mười người ở cấp quản lý trở lên.


5.  Huu has filled the space with many antiques he has collected over the years, including old furniture.

Nghĩa của câu:

Anh Hữu đã lấp đầy không gian bằng nhiều món đồ cổ mà anh sưu tầm được trong nhiều năm, trong đó có cả những món đồ nội thất cũ.


Xem tất cả câu ví dụ về over /'ouvə/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…