ex. Game, Music, Video, Photography

  "Los Mosquito” is a six-member Flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ flamenco. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

  "Los Mosquito” is a six-member flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Nghĩa của câu:

& nbsp; "Los Mosquito & rdquo; là một ban nhạc Flamenco sáu thành viên bao gồm các giáo viên dạy nhạc có thâm niên trong lĩnh vực này.

flamenco


Ý nghĩa

@flamenco
* danh từ
- điệu nhạc flamencô

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…