ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ mikados là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

mikado /mi'kɑ:dou/

Phát âm

Xem phát âm mikados »

Ý nghĩa

danh từ


  thiên hoàng (vua Nhật bản)

Xem thêm mikados »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…