ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ man

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng man


man /mæn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều men /men/
  người, con người
  đàn ông, nam nhi
to behave like a man → xử sự như một trang nam nhi
to be only half a man → yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
  chồng
man and wife → chồng và vợ
  ((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
an army of 10,000 men → một đạo quân một vạn người
  người hầu, đầy tớ (trai)
  cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
hurry up man, we are late → nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
  quân cờ
'expamle'>the man higher up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm trong chính giới
a man in a thousand
  người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
man and boy
  từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
the man in (mỹ: on) the street
mỹ the man in the cars
  người dân thường, quần chúng
a man of the world
  (xem) world
man about town
  (xem) about
a man of letters
  (xem) letter
man of straw
  (xem) straw
a man of all work
  người làm đủ mọi nghề
a man of his word
  (xem) word
a man of honour
  người quân tử
one dollars a year man
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
to be one's own man
  tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
to be one's own man again
  lấy lại được bình tĩnh
  tỉnh lại
  bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
  lại được tự do
to a man
to the last man
  tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng
undercover men
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm

ngoại động từ


  cung cấp người
=to man a ship → cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
  giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
  làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
to man oneself → tự làm cho mình can đảm lên

Các câu ví dụ:

1. A court in South Korea has sentenced a man in his 80s to 25 years in prison for stabbing his Vietnamese daughter-in-law to death in June.

Nghĩa của câu:

Một tòa án ở Hàn Quốc đã tuyên phạt một người đàn ông ngoài 80 tuổi 25 năm tù vì đâm chết con dâu Việt Nam vào tháng 6.


2. According to the patient’s family, the man has been diagnosed with schizophrenia for 30 years.

Nghĩa của câu:

Theo người nhà bệnh nhân, người đàn ông này được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 30 năm.


3. "Officers received an allegation of malicious communications from Jo Cox MP, and in March 2016 arrested a man in connection with the investigation," police said.

Nghĩa của câu:

Cảnh sát cho biết: “Các cảnh sát đã nhận được một cáo buộc liên lạc độc hại từ Jo Cox MP, và vào tháng 3 năm 2016 đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến cuộc điều tra.


4. The Ngu Hanh Son District Radio Station unplugged its FM transmission station on top of a local house near Nuoc man Military Airport on Sunday.

Nghĩa của câu:

Đài Truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn đã rút phích cắm đài phát sóng FM trên nóc nhà dân gần Sân bay Quân sự Nước Mặn hôm Chủ nhật.


5. A court in Ho Chi Minh City decided to delay the trial of a South African man charged with drug trafficking on Thursday pending a psychiatric assessment.

Nghĩa của câu:

Một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử một người đàn ông Nam Phi bị buộc tội buôn bán ma túy vào thứ Năm để chờ giám định tâm thần.


Xem tất cả câu ví dụ về man /mæn/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…