ex. Game, Music, Video, Photography

Tất cả tin tức thuộc chủ đề law-and-regulations

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 tin tức liên quan.


Six priority sectors for ODA effective since May
news 08/09/2021

Six priority sectors for ODA effective since May

law-and-regulations | 256475046

Among new regulations coming into effect in May are six priority sectors for receipt of ODA and cases liable for administrative detention of foreign nationals.

Chủ đề liên quan

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…