ex. Game, Music, Video, Photography

Its main ingredients are thick noodles made of rice and tapioca flour, shredded pork skin (bi), herbs, coconut cream and sweet fish sauce.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ noodles. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Its main ingredients are thick noodles made of rice and tapioca flour, shredded pork skin (bi), herbs, coconut cream and sweet fish sauce.

Nghĩa của câu:

noodles


Ý nghĩa

@noodle /'nu:dl/
* danh từ
- người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc, người khờ dại
- (từ lóng) cái đầu
* danh từ, (thường) số nhiều
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), mì dẹt

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…