ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ is

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng is


is /iz/

Phát âm


Ý nghĩa

* ngôi 3 số ít thời hiện tại của be

Các câu ví dụ:

1. CP Foods is also planning to boost shrimp exports with the backing of the Vietnamese government.

Nghĩa của câu:

CP Foods cũng đang có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu tôm với sự hậu thuẫn của Chính phủ Việt Nam.


2.   CP Group (Charoen Pokphand Group), which owns CP Foods, was established in 1921 and is now one of Thailand's largest enterprises in manufacturing, agriculture and food processing.

Nghĩa của câu:

Tập đoàn CP (Charoen Pokphand Group), công ty sở hữu CP Foods, được thành lập năm 1921 và hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.


3. Dioxin concentration at the air base ranges from 1,000ppt upwards, while 100ppt is considered high.

Nghĩa của câu:

Nồng độ dioxin tại căn cứ không quân dao động từ 1.000ppt trở lên, trong khi 100ppt được coi là cao.


4. Decision postponed in New York A committee of the International Swaps and Derivatives Association (isDA) is weighing whether holders of PDVSA debt with default insurance -- credit default swaps -- can collect payment.

Nghĩa của câu:

Quyết định bị hoãn lại ở New York Một ủy ban của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế (ISDA) đang cân nhắc xem liệu những người nắm giữ khoản nợ PDVSA có bảo hiểm vỡ nợ - hoán đổi nợ tín dụng - có thể thu tiền thanh toán hay không.


5. “The Iran deal is defective at its core.

Nghĩa của câu:

“Thỏa thuận Iran có khiếm khuyết ở cốt lõi của nó.


Xem tất cả câu ví dụ về is /iz/

Tin tức liên quan

 Drama is Vietnam’s entry at Busan film festival
life 17/03/2021

Drama is Vietnam’s entry at Busan film festival

culture | 68647206

"Chi Chi Em Em" (Sister Sister) is Vietnam's official entry at the Busan International Film Festival in South Korea this year.

 In Ha Long, black bread is the new banh mi
travel 18/03/2021

In Ha Long, black bread is the new banh mi

food | 11134791

A group of men from Quang Ninh, home to Vietnam's biggest coal reserve, came up with the idea to bake black bread using squid ink and bamboo charcoal.

 The sensory overload that is Na Hang Lake
travel 20/03/2021

The sensory overload that is Na Hang Lake

places | 15794786

Na Hang Lake in northern Vietnam's Tuyen Quang Province, with its tiny limestone islets perpetually shrouded in clouds, is vividly captured through the lens of Nguyen Tung Duong.

 Is Saigon just another city, or is there something more?
perspectives 21/03/2021

Is Saigon just another city, or is there something more?

perspectives | 29774807

With the soaring Saigon skyline descending into a generic urban blandness, it's time to ask: what's left of us?

 HSBC is first foreign bank to issue bonds in Vietnam
business 22/03/2021

HSBC is first foreign bank to issue bonds in Vietnam

companies | 39404789

HSBC issued VND600 billion ($25.7 million) worth of bonds on Monday, becoming the first foreign bank to do so in Vietnam.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…