ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ he

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng he


he /hi:/

Phát âm


Ý nghĩa

* đại từ
  nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)

danh từ


  đàn ông; con đực
  (định ngữ) đực (động vật)

Các câu ví dụ:

1. he had long claimed to be the sailor in the picture, but it wasn't confirmed until recently with the use of facial recognition technology.

Nghĩa của câu:

Anh ta từ lâu đã tự nhận mình là thủy thủ trong bức ảnh, nhưng nó đã được xác nhận cho đến gần đây với việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.


2. "I was running ahead of him with my Leica looking back over my shoulder but none of the pictures that were possible pleased me," he wrote in "Eisenstadt on Eisenstadt.

Nghĩa của câu:

“Tôi đang chạy trước anh ấy với chiếc Leica của tôi nhìn lại qua vai nhưng không có bức ảnh nào có thể làm tôi hài lòng,” anh viết trong “Eisenstadt trên Eisenstadt.


3.  Huu has filled the space with many antiques he has collected over the years, including old furniture.

Nghĩa của câu:

Anh Hữu đã lấp đầy không gian bằng nhiều món đồ cổ mà anh sưu tầm được trong nhiều năm, trong đó có cả những món đồ nội thất cũ.


4. The items in this shop, most of which are antiques he has collected from many places, have been harmoniously arranged.

Nghĩa của câu:

Các vật dụng trong cửa hàng này, hầu hết là đồ cổ được anh sưu tầm từ nhiều nơi, được bài trí rất hài hòa.


5. "There should be a ban on felling natural forests, protective forests and special use forests, including to build dams, he said.

Nghĩa của câu:

Ông nói: “Cần có lệnh cấm chặt phá rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, kể cả việc xây đập.


Xem tất cả câu ví dụ về he /hi:/

Tin tức liên quan

 Disability? So what, says wheelchair-bound man as he travels around Vietnam
travel 21/03/2021

Disability? So what, says wheelchair-bound man as he travels around Vietnam

places | 21946159

Phan Vu Minh, 29, is wheelchair-bound but does not allow his physical condition to stand in the way of his passion for traveling.

 US teacher fired from Da Nang international school for possessing child porn
news 24/03/2021

US teacher fired from Da Nang international school for possessing child porn

news | 67986177

An American teacher at a Da Nang international school was fired after it was found he had been arrested in the U.S. for possessing child porn.

 We have to see our new enemy, and he is us
perspectives 24/03/2021

We have to see our new enemy, and he is us

perspectives | 77816171

One Wednesday evening last year I learnt that my wife and I were going to have a baby.

 Hanoian cultivates opium garden to make liqueur
news 24/03/2021

Hanoian cultivates opium garden to make liqueur

news | 77826169

Hundreds of opium poppies have been found in a Hanoi garden, whose owner said he was growing the plants to make medicinal liqueur.

 Man detained for killing endangered douc in central Vietnam
news 24/03/2021

Man detained for killing endangered douc in central Vietnam

news | 77836169

A 27-year-old man has been arrested in Quang Ngai Province after he fatally shot an endangered douc with a makeshift gun.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…