ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ game là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 57 kết quả phù hợp.


Kết quả #11

game-fowl

Phát âm

Xem phát âm game-fowl »

Ý nghĩa

* danh từ
  gà chọi

Xem thêm game-fowl »
Kết quả #12

game-house

Phát âm

Xem phát âm game-house »

Ý nghĩa

* danh từ
  xem gambling house

Xem thêm game-house »
Kết quả #13

game-laws /'geimlɔ:z/ (game-act) /'geimækt/

Phát âm

Xem phát âm game-laws »

Ý nghĩa

 act) /'geimækt/

danh từ


  luật săn bắn

Xem thêm game-laws »
Kết quả #14

game-warden

Phát âm

Xem phát âm game-warden »

Ý nghĩa

* danh từ
  người quản lý khu vực cấm săn bắn

Xem thêm game-warden »
Kết quả #15

gamecock

Phát âm

Xem phát âm gamecock »

Ý nghĩa

Gamecock /ˈɡeɪmkɒk/ là loại gà đá, được huấn luyện và sử dụng cho mục đích đánh bài gà. "Game" trong từ này có nghĩa là trận đấu, còn "cock" là gà trống.

Xem thêm gamecock »
Kết quả #16

gamecocks

Phát âm

Xem phát âm gamecocks »

Ý nghĩa

Nghĩa: gamecocks là tên gọi khác của các con gà chiến đấu, được huấn luyện để tham gia vào các trận đấu gà địa phương hoặc quốc gia. Từ "gamecocks" cũng có thể được hiểu là các con gà có khả năng chiến đấu cao.Phiên âm: /ˈɡeɪmˌkɑks/

Xem thêm gamecocks »
Kết quả #17

game /geim/

Phát âm

Xem phát âm gamed »

Ý nghĩa

danh từ


  trò chơi (như bóng đá, quần vợt, bài lá...)
  (thương nghiệp) dụng cụ để chơi (các trò chơi)
  (số nhiều) cuộc thi điền kinh, cuộc thi đấu
  ván (bài, cờ...)
to win four games in the first set → thắng bốn ván trong trận đầu
  trò cười; chuyện nực cười, trò đùa; sự trêu chọc, sự chế nhạo; trò láu cá, mánh khoé
to have a game with somebody → trêu chọc, chế nhạo ai
to make game of somebody → đùa cợt ai, chế nhạo ai, giễu ai
none of your games → đừng có giở trò láu cá của anh ra!
  ý đồ, mưu đồ
to play someone's game → vô tình giúp ai thực hiện được ý đồ của người ta
to spoil someone's game → làm hỏng mưu đồ của ai
  thú săn; thịt thú săn
big game → thú săn lớn (như hổ, sư tử, voi)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mục tiêu theo đuổi khó khăn, mục tiêu nguy hiểm
  con vật bị săn, con vật bị dồn; người bị theo đuổi, vật bị theo đuổi
fair game → vật (người) có thể bị theo đuổi tấn công một cách chính đáng
forbidden game → vật (người) mà ta không có quyền theo đuổi tấn công
  bầy (thiên nga)
'expamle'>to be off one's game
  (thể dục,thể thao) không sung sức
to be ob one's game
  (thể dục,thể thao) sung sức
to fly at higher games
  có những tham vọng cao hơn
to have the game in one's hand
  nắm chắc thắng lợi trong tay; làm chủ được cuộc đấu
to play the game
  (xem) play
the game is yours
  anh thắng cuộc
the game is not worth the candle
  việc làm lợi chẳng bõ công; thu không bù chi
the game is up
  việc làm đã thất bại

động từ


  đánh bạc
to game away one's fortune
  thua bạc khánh kiệt

tính từ


  như gà chọi; dũng cảm, anh dũng, gan dạ
=a game little fellow → một anh chàng bé nhưng dũng cảm gan dạ
to die game → chết anh dũng
  có nghị lực
to be game for anything → có nghị lực làm bất cứ cái gì
  bị bại liệt (chân, tay); què, thọt

@game
  trò chơi

Xem thêm gamed »
Kết quả #18

gameful

Phát âm

Xem phát âm gameful »

Ý nghĩa

* tính từ
  có nhiều trò chơi
  có nhiều chim, thú săn

Xem thêm gameful »
Kết quả #19

gamekeeper /'geim,ki:pə/

Phát âm

Xem phát âm gamekeeper »

Ý nghĩa

danh từ


  người canh rừng không cho săn trộm th

Xem thêm gamekeeper »
Kết quả #20

gamekeeper /'geim,ki:pə/

Phát âm

Xem phát âm gamekeepers »

Ý nghĩa

danh từ


  người canh rừng không cho săn trộm th

Xem thêm gamekeepers »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…