ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ funks

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng funks


funks

Phát âm


Ý nghĩa

Nghĩa: các bài hát hoặc nhạc phẩm có tiết tấu mạnh mẽ, cùng với tiếng nhạc đàn bass rõ nét và lời ca đơn giản nhưng giàu cảm xúc, thường được phát triển từ âm nhạc do người da đen sáng tạo ra vào những năm 1960 và 1970.Phiên âm: /fʌŋks/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…